مرگ در ميان درختان سيببرگهای درخت سيب در آسمان ثابت ماندند، ماه خيره می‌تافت و من ديگر نمی‌توانستم پایم را ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 20 بازدید
عجيب‌تر از ما، زندگی‌استزندگی خيلی عجيبه، خيلی عجيب‌تر از اونكه ما فكرش رو بكنيم. يه بازی‌هايی داره كه عقل جن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 19 بازدید
اسفند 81
1 پست
بهمن 81
8 پست
دی 81
18 پست
آذر 81
22 پست