۸۱/۹/۱۹
این خیل‍ی مردی می‌خواد!!!
می‌گن: يه رشتی‌يه بچه‌اش نمی‌شد، گفت: بايد محله‌مونو عوض كنيم.
در وهله‌ی اول اين فقط يه جوكه كه می‌شه بهش خنديد. اما اگه بهش دقيق‌ بشی، دلت می‌گيره و اشكت در می‌ياد می‌گی‌ چرا؟
خوب منم ازت می‌پرسم : اگه يه روز بفهمی كه زايندگی از زندگيت گم شده چی‌كار می‌كنی؟
يه وقتايی، تمام عمرت فكر می‌كنی بايد از اين راه بری بعد می‌فهمی پرتی، عقيمی، حالا بگو ببينم شجاعت داری اين همه راه و كه اومدی برگردی و برسی به نقطه‌ی صفر؟ آره شجاعت داری محله‌ات رو عوض كنی؟ يا نه از ترس مردم‌داری توی همون محله‌ی امن قديمی می‌مونی؟
به نظر تو اين خيلی مردی نمی‌خواد؟!

/ 2 نظر / 27 بازدید
zohreh

ّi think zane rashti is a very good name for your weblog. i really love reading your take on the proverbial Zane Rashti and Rashti jokes in general. however, i think Zane Rasti might give people the wrong impression about the content of your weblog. I think this way you're attracting the wrong audience (you know, the ones that are looking for jokes, or think you're that kind of woman). I think maybe you can sign as Zane Rasti but pick another name for your weblog. Just a suggestion. And by the way, this jokes you just discusses was wonderful. I mean not the joke itself, but your take on it. What did you think of it? I've been dealing with this same thing for too many years now. Yeah, i guess it's hard for me to change my neighbourhood :). Zohreh