يك حرف
آن كس كه قادر است از معادن زندگی، زيبايی‌ها را استخراج كند سعادتمند است، و اين به منظور حذف رنج‌ها و سختی‌ها از زندگی نيست. بلكه بدين معناست كه حتی در سختی‌ها نيز زيبايی‌هايی وجود دارند كه قابل كشف شدن هستند البته اگر ما توان و شجاعت برخورد و رويارويی با آنها را داشته باشيم.
كوری نسبت به ديدن زيبايی‌ در خود و اطرافمان، آخرين ايستگاه زندگی‌ است. وقتی به اين نتيجه رسيديم كه جهان و واقعيت‌های پيرامون‌مان تكراری، ملالت‌بار و فاقد تازگی و زيبايی‌اند. اين به آن معناست كه ما ديگر در اينجا كاری نداريم. وقتی قلب و روح از نفس كشيدن در هوای زيبايی‌ها بازبمانند آنگاه مرگ آنها فراخواهد رسيد و ما سالها زندگی خواهيم كرد بدون اين‌كه بفهميم مرده‌ايم.


قشنگ يعنی چه؟
- قشنگ يعنی تعبير عاشقانه‌ی اشكال
و عشق، تنها عشق
تو را به گرمی يك سيب می‌كند مأنوس.

سهراب سپهری


/ 6 نظر / 29 بازدید
آقای کامپیوتر

سلام من هم از تعبير عاشقانه اشکال خوشم مياد . چون اشکال جزو جانوران رياضی هستند.خوش باشی(:

sanam sobhy

...و برای اين غم شيرين چه شعرها که نگفته اند!

فاطمه

قبلنا بهتر بودی ...سلام.... يه سری هم بيا پيش من

مرتيا

واي ي ي ي ي آزيتا جونم چه خوب شد كه باز مينويسي.

spider

قشنگ مثل هميشه